Czym jest coaching?

 • Zgodnie z definicją International Coach Federation – największej ogólnoświatowej organizacji, zrzeszającej profesjonalnych coachów, do której należę:

  „Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału” (źródło: kodeks etyczny ICF)

 • Coaching zdefiniować można też jako metodę rozwojową, w której Coach wspiera Klienta w osiąganiu jego/jej celów, takich jak: polepszenie osiąganych wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji. (źródło)

 • Podstawą procesu coachingowego jest relacja pomiędzy coachem, a Klientem, oparta na partnerstwie i zaufaniu.
 • Jako członek ICF Polska i ICF Global oraz coach akredytowany w ICF (ACC), w swojej pracy kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym ICF

Jak wygląda proces coachingowy?

 • Spotkania ze mną składają się na cykl sesji, które odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie. Czas trwania jednej sesji to 60-90 min.
 • Przeważnie, cały proces coachingowy trwa 6-9 miesięcy (może być też dłużej lub krócej – w zależności od Twoich potrzeb i celów, ale nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy). Jego długość oraz częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie, tak, aby jak najbardziej służył Tobie i realizacji Twoich celów.
 • Na początku, stworzymy wspólnie kontrakt, czyli określimy zasady naszej współpracy oraz główne cele/priotytety coachingu.
 • Podczas kolejnych sesji, będziesz docierała m.in. do swoich cech, talentów, przekonań, emocji, pragnień, wartości. Będziesz wytyczała cele na poszczególne sesje, prowadzące Cię do realizacji głównych priorytetów procesu coachingowego oraz kreowała możliwe rozwiązania i tworzyła plany działania na najbliższy czas.
 • Ja, jako Twój coach, będę wspierała Cię na tej drodze i będę Twoim towarzyszem w odkrywaniu, działaniu i zmianie.
 • Spotkania odbywają się w moim gabinecie w "Centrum Rozwoju Osobistego Ja, Ty, My" przy ul. Skwierzyńskiej we Wrocławiu.
 • Wysokość opłaty ustalana jest na pierwszej sesji konsultacyjnej