Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych „RODO” obowiązującego od 25.05.2018:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Anna Kosińska Coaching i Rozwój Osobisty, z siedzibą przy ul. Pińczowskiej 44 w Jędrzejowie, NIP 656-226-90-06

2. Dane kontaktowe:

Możesz skontaktować się ze mną mailowo: [email protected] lub telefonicznie: +48 78 335 89 15.

3. Wykorzystanie Twoich danych osobowych:

W przypadku, gdy otrzymałam Twoją zgodę (na piśmie, poprzez formularz lub drogą mailową), Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) wykorzystuję do mailowej komunikacji z Tobą, głównie poprzez Newslettery, w których znajdują się artykuły oraz propozycje prowadzonych przeze mnie warsztatów i spotkań indywidualnych.

4. Przekazanie danych osobowych:

Twoje dane osobowe dzielę z platformą do korespondencji mailowej MailChimp, za pośrednictwem której wysyłam do Ciebie wiadomości. Dodatkowo, ze względu na konieczność ochrony przed robotami internetowymi, w formularzach kontaktowych stosowany jest mechanizm Google reCAPTCHA. W związku z tym możemy ujawnić Twój adres IP firmie Google LLC.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Ci prawo do wglądu, edycji lub usunięcia Twoich danych osobowych, poprzez informację mailową na adres: [email protected]