Opublikowano: 16.04.2022 w Blog | Inspiracje

“[…] Jest czas scalania. i czas rozdzielania.
Kto rozumie taki bieg rzeczy,
ten bierze każde nowe zdarzenie. od właściwej strony,
Ani się nie smucąc, ani nie weseląc.
Starożytni powiadali, że wisielec
Nie może sam siebie odciąć.
Ale w stosownym czasie Natura. okazuje się silniejsza niż wszystkie pętle i sznury.”

Thomas Merton, “Droga Chuang Tzu”