Jestem psychoterapeutką w podejściu Gestalt (w trakcie Szkoły Psychoterapeutów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt).
Głównym celem psychoterapii w tym nurcie jest poszerzanie samoświadomości: swoich odczuć, emocji, myśli, zachowań, mechanizmów działania, otoczenia. Samoświadomość otwiera drogę do pełniejszego doświadczania siebie i swojego życia oraz do odkrywania nowych możliwości i ewentualnej zmiany.
Duże znaczenie w psychoterapii Gestalt ma kontakt - relacja pomiędzy terapeutą, a klientem. Uwaga terapeuty i klienta koncentruje się w tym podejściu na doświadczaniu „tu i teraz” - w teraźniejszości, w której uobecnia się także przeszłość i przyszłość.
W podejściu tym nie skupia się na analizie czy interpretacji wydarzeń z przeszłości, ale na pogłębianiu samoświadomości, także w zakresie istnienia niedokończonych spraw, przerw w cyklu zaspokajania potrzeb, czy mechanizmów zakłócenia kontaktu/twórczego przystosowania.

Obszary psychoterapii indywidualnej:

  • Zwiększenie samoświadomości odczuć, emocji, myśli, zachowań, mechanizmów reagowania i działania
  • Potrzeba lepszego poznania siebie, rozwoju osobistego, zmiany
  • Określenie własnych potrzeb, zasobów, możliwości
  • Niskie poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie
  • Doświadczanie braku równowagi życiowej, zmęczenia
  • Doświadczanie stresu, niepokoju, lęku
  • Doświadczanie braku zadowolenia z życia
  • Doświadczanie cierpienia, bólu, smutku
  • Doświadczanie trudności w małżeństwie, w związku, w relacjach z dziećmi, w innych ważnych dla siebie relacjach
  • Doświadczanie sytuacji kryzysowej, jak utrata pracy, czy śmierć kogoś bliskiego

Proces psychoterapii trwa od kilku-kilkunastu spotkań (psychoterapia krótkoterminowa) do kilku lat, z częstotliwością raz w tygodniu po 50 min. Mój gabinet mieści się przy ul. Skwierzyńskiej 20/4 we Wrocławiu.

Przez decyzją o współpracy odbywają się 2-3 sesje konsultacyjne. Aby zapisać się na sesję, wypełnij poniższy formularz albo zadzwoń do mnie tel. 783358915

Imię i nazwisko

Email

Co skłoniło Cię do zapisania się na sesję konsultacyjną?

W jaki sposób trafiłaś na moją stronę?